מערכת שעות

מערכת שעות - יולי 12-18

ראשון / Sunday שני / Monday שלישי / Tuesday רביעי / Wednesday חמישי / Thursday שישי / Friday שבת / Saturday
08.00 - 09.00
Power Vinyasa - Music
Amir Rapaport
08.00
09.00
English Class
Ashtanga Yoga
Amir Rapaport
08.00
09.00
English Class
Power Vinyasa - Music
Marley Lyonee
08.00
09.00
English Class
09.00 - 10.00
Yoga Sculpt
Eitan Yaakobi
09.00
10.00
English Class
10.00 - 11.00
Power Vinyasa - Music
Gitit Kohavi
10.00
11.00
Power Vinyasa - Music Power Vinyasa Flow Yoga is a powerful, energetic form of yoga where students fluidly move from one pose to the next while connecting their breathing to their movements. This type of yoga is taught in a heated studio which makes it a vigorous and revitalizing form of physical fitness. It incorporates strength, flexibility, balance, cardio and physical and mental stamina in one session
Power Vinyasa - Music
Marley Lyone
10.00
11.00
English Class
Power Vinyasa - Music Power Vinyasa Flow Yoga is a powerful, energetic form of yoga where students fluidly move from one pose to the next while connecting their breathing to their movements. This type of yoga is taught in a heated studio which makes it a vigorous and revitalizing form of physical fitness. It incorporates strength, flexibility, balance, cardio and physical and mental stamina in one session
Power Vinyasa - Music
Eitan Yaakobi
10.20
11.30
English Class
Power Vinyasa - Music Power Vinyasa Flow Yoga is a powerful, energetic form of yoga where students fluidly move from one pose to the next while connecting their breathing to their movements. This type of yoga is taught in a heated studio which makes it a vigorous and revitalizing form of physical fitness. It incorporates strength, flexibility, balance, cardio and physical and mental stamina in one session
Yoga Sculpt
Eitan Yaakobi
10.00
11.00
English Class
11.00 - 12.00
Power Vinyasa - Music
Marlee Lyone
11.20
12.20
English Class

Power Vinyasa - Music
Shai Feldman
12.45
13.45
English Class
Power Vinyasa - Music
Amir Rapaport
11.15
12.15
English Class
Power Vinyasa - Music Power Vinyasa Flow Yoga is a powerful, energetic form of yoga where students fluidly move from one pose to the next while connecting their breathing to their movements. This type of yoga is taught in a heated studio which makes it a vigorous and revitalizing form of physical fitness. It incorporates strength, flexibility, balance, cardio and physical and mental stamina in one session

Ashtanga Yoga
Amir Rapaport
12.35
13.35
English Class
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Yoga Sculpt
Eden Hadar
17.30
18.30
English Class
18.00 - 19.00
Yoga Sculpt
Eitan Yaakobi
18.00
19.00
English Class
Yoga SculptBoost metabolism and build lean muscle mass as you move to upbeat tracks. You’ll combine free weights with yoga sequencing and cardio to intensify each yoga pose while mixing in strength- training moves like squats, lunges and bicep curls.
Ashtanga Yoga
Eden Hadar
18.00
19.00
English Class
Yoga Sculpt
Eitan Yaakobi
18.00
19.00
English Class
Barre Fit
Tania Ben Dov
18.00
19.00
English Class
19.00 - 20.00
Power Vinyasa - Music
Gitit Kohavi
19.15
20.15
Power Vinyasa - MusicPower Vinyasa Flow Yoga is a powerful, energetic form of yoga where students fluidly move from one pose to the next while connecting their breathing to their movements. This type of yoga is taught in a heated studio which makes it a vigorous and revitalizing form of physical fitness. It incorporates strength, flexibility, balance, cardio and physical and mental stamina in one session

Bikram Yoga
Gitit Kohavi
20.30
21.30
Bikram YogaBikram Yoga’s twenty-six posture exercises systematically move fresh, oxygenated blood to one hundred percent of your body, to each organ and fiber, restoring all systems to healthy working order, just as nature intended. Proper weight, muscle tone, vibrant good health, and a sense of well being will automatically follow
Yoga Sculpt
Eden Hadar (English Class)
19.15
20.15
Yoga SculptBoost metabolism and build lean muscle mass as you move to upbeat tracks. You’ll combine free weights with yoga sequencing and cardio to intensify each yoga pose while mixing in strength- training moves like squats, lunges and bicep curls.

Slow Flow Vinyasa
Amir Rapaport
20.35
21.35
English Class
Slow Flow VinyasaThis one hour of Slow Flow will incorporate the vinyasa sequence with the addition of restorative and rejuvenating postures.
Power Vinyasa - Music
Marley Lyone
19.20
20.20
English Class

Bikram Yoga
Gitit Kohavi
20.35
21.35
Power Vinyasa
Marley Lyonee
19.00
20.00
English Class
20.00 - 21.00
Ashtanga Yoga
Amir Rapaport
20.00
21.00
English Class
21.00 - 22.00

ראשון / Sunday

 • Power Vinyasa - Music Amir RapaportEnglish Class
  08.00 - 09.00
 • Yoga Sculpt Eitan YaakobiEnglish Class
  18.00 - 19.00
 • Power Vinyasa - Music Gitit Kohavi
  19.15 - 20.15
 • Bikram Yoga Gitit Kohavi
  20.30 - 21.30

שני / Monday

 • Power Vinyasa - Music Gitit Kohavi
  10.00 - 11.00
 • Ashtanga Yoga Eden HadarEnglish Class
  18.00 - 19.00
 • Yoga Sculpt Eden Hadar (English Class)
  19.15 - 20.15
 • Slow Flow Vinyasa Amir RapaportEnglish Class
  20.35 - 21.35

שלישי / Tuesday

 • Ashtanga Yoga Amir RapaportEnglish Class
  08.00 - 09.00
 • Yoga Sculpt Eitan YaakobiEnglish Class
  18.00 - 19.00
 • Power Vinyasa - Music Marley LyoneEnglish Class
  19.20 - 20.20
 • Bikram Yoga Gitit Kohavi
  20.35 - 21.35

רביעי / Wednesday

 • Power Vinyasa - Music Marley LyoneeEnglish Class
  08.00 - 09.00
 • Power Vinyasa - Music Marley LyoneEnglish Class
  10.00 - 11.00
 • Barre Fit Tania Ben DovEnglish Class
  18.00 - 19.00
 • Ashtanga Yoga Amir RapaportEnglish Class
  20.00 - 21.00

חמישי / Thursday

 • Yoga Sculpt Eitan YaakobiEnglish Class
  09.00 - 10.00
 • Power Vinyasa - Music Eitan YaakobiEnglish Class
  10.20 - 11.30
 • Yoga Sculpt Eden HadarEnglish Class
  17.30 - 18.30
 • Power Vinyasa Marley LyoneeEnglish Class
  19.00 - 20.00

שישי / Friday

 • Yoga Sculpt Eitan YaakobiEnglish Class
  10.00 - 11.00
 • Power Vinyasa - Music Marlee LyoneEnglish Class
  11.20 - 12.20
 • Power Vinyasa - Music Shai FeldmanEnglish Class
  12.45 - 13.45

שבת / Saturday

 • Power Vinyasa - Music Amir RapaportEnglish Class
  11.15 - 12.15
 • Ashtanga Yoga Amir RapaportEnglish Class
  12.35 - 13.35
No events available!