מערכת שעות

מערכת שעות אוןלייין ספטמבר 27 אוקטובר 3

ראשון / Sunday שני / Monday שלישי / Tuesday רביעי / Wednesday חמישי / Thursday שישי / Friday שבת / Saturday
10.00 - 11.00
Slow Flow Vinyasa
Amir Rapaport Zoon
10.00
11.00
English Class
Power Vinyasa - Music
Marlee Lyone Zoom
10.00
11.00
English Class
Yoga Sculpt
Eitan Yaakobi Zoom
10.00
11.00
11.00 - 12.00
Power Vinyasa - Music
Marlee Lyone Zoom
11.00
12.00
English Class
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Slow Flow Vinyasa
Amir Rapaport Zoom
13.00
14.00
English Class
Slow Flow VinyasaThis one hour of Slow Flow will incorporate the vinyasa sequence with the addition of restorative and rejuvenating postures.
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Power Vinyasa - Music
Marlee Lyone
18.00
19.00
English Class
Slow Flow Vinyasa
Amir Rapaport Zoom
18.30
19.30
English Class
19.00 - 20.00
Power Vinyasa - Music
Marlee Lyone Zoom
19.00
20.00
English Class

ראשון / Sunday

 • Slow Flow Vinyasa Amir Rapaport ZoomEnglish Class
  13.00 - 14.00

שלישי / Tuesday

 • Slow Flow Vinyasa Amir Rapaport ZoonEnglish Class
  10.00 - 11.00
 • Power Vinyasa - Music Marlee LyoneEnglish Class
  18.00 - 19.00

רביעי / Wednesday

 • Power Vinyasa - Music Marlee Lyone ZoomEnglish Class
  10.00 - 11.00
 • Slow Flow Vinyasa Amir Rapaport ZoomEnglish Class
  18.30 - 19.30

חמישי / Thursday

 • Yoga Sculpt Eitan Yaakobi Zoom
  10.00 - 11.00
 • Power Vinyasa - Music Marlee Lyone ZoomEnglish Class
  19.00 - 20.00

שישי / Friday

 • Power Vinyasa - Music Marlee Lyone ZoomEnglish Class
  11.00 - 12.00
No events available!