מחירים

Special Offer

  • שיעור בודד - ללא התחייבות 75₪

Ready To Take It To The Next Level?

  • שבוע ללא הגבלה (ראשון עד שישי) 150₪

    * כניסה שבועית לכל השיעורים המתקיימים בסטודיו במהלך השבוע.

  • חודש בודד (30-1 לכל חודש) ללא הגבלה 500₪

    * כניסה לחודש קלנדרי (30-1) לכל השיעורים המתקיימים בסטודיו.

  • חבילת 6 כניסות בחודש 360₪

    * כניסה לחודש קלנדרי (30-1) לכל השיעורים המתקיימים בסטודיו.